Judul Skripsi Jurusan Jinayah UIN SU

Hari/Tanggal                : Selasa, 09 April 2019

Pukul                           : 08.00 S/d Selesai.

Tempat                         : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU

 

Untuk itu kami harap kesediaan Saudara untuk menguji mahasiswa sbb. :

No

Nama

NIM

Judul Proposal Sebelum Direpisi

 Judul Setelah Direpisi

1

Azizah Nur Nasution

25154040

Penambahan 1/3 Hukuman Karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Recidive) dalam KUHP (Tinjauan Hukum Pidana Islam)

 

2

Julia Rahmayanti Siahaan

 

25154043

Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Konsep Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

 

3

Arifin Siahaan

25153009

Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan hukum Pidana Positif

" Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif" 
(Studi analisis tentang aplikasi Jarimah Qazaf)

4

Fatimah Az-Zahra Binti Muhammad Halim

 

25154083

Kedudukan Murtad menurut Undang-Undang Syari’ah di Malaysia

 

5

Fahrizal Efendi

25154032

Sistem Beracara Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Studi pada Putusan Pidana Pemerkosaan)

 

6

Lindawati

25153019

Penyebaran Berita Hoax menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam (Studi Polrestabes Medan)

 

7

Hardiyanti Rambe

25154079

Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Kebiri Secara Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak

 

8

Isnaini Nurul Fatimah

25154067

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)